Motorin (Mazot) ve Benzin Arasındaki Farklar Nelerdir?

Motorin (Mazot) ve Benzin Arasındaki Farklar Nelerdir?

Motorin molekülleri benzin moleküllerine göre daha uzundur. Bu yüzden motorin (mazot) daha zor tutuşur.

Motorin (Mazot) ve Benzin Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Motorin (mazot) benzine oranla daha zor tutuşur ve daha yüksek kaynama sıcaklığına sahiptir. Dolayısıyla buharlaşma eğilimi de azdır. Benzin ise kolayca tutuşur. Mazot normal şartlar altında kibritle tutuşmaz. Mazotun tutuşması için yüksek sıcaklık ve ya basınç gereklidir.
  • Motorin benzinden daha az yoğun ve dolayısıyla daha hafiftir. Hem mazot hem benzin sudan daha az yoğundur. Yani ikiside sudan hafiftir. Mazot su karışımında su her zaman dibi çöker.
  • Mazot daha yüksek sıcaklık ve basınçta tutuştuğundan dizel motorların sıkıştırma oranı daha yüksektir. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine yüksek basınçla yakıt püskürtülür. Buda patlamalı bir yanmaya ve ani basınç artışına neden olur. Bu sebepten dizel motorlar daha vuruntulu (sesli) çalışır.
  • Mazotun donma noktası yüksektir. Bu yüzden mazot kış aylarında donabilir. Bunu engellemek için mazota donma noktasını düşüren katkı maddeleri ilave edilir. Ayrıca yeni nesil dizel motorlarda yakıtı ısıtmak için rezistans bulunur.
  • Motorin yandığında benzine oranla daha fazla zararlı madde (NOx, SO2, CO2 vb.) açığa çıkar. Yani dizel araçlarım emisyon değerleri daha yüksektir ve havayı daha fazla kirletirler.
  • Benzin motorine göre daha renksiz bir sıvıdır.

Yorumlar

Daha Fazlası