Kamber Ayarı Nedir?

Kamber Ayarı Nedir?

Kamber açısı tekerlek merkeziyle dikey eksen arsında oluşan açıdır.

Kamber Açısı Ayarı Nedir?

Kamber açısı tekerlek merkez ekseninin, zemine dik olan eksenle yapmış olduğu açıya denir.

Tekerleğe önden ve ya arkadan bakıldığında tekerleklerin üst kısmı aracın gövdesine doğru eğimliyse negatif kamber, dışarı doğru eğimliyse pozitif kamber denir.

Aşırı pozitif ve ya negatif kamber lastiklerde aşınmalara neden olur ve aracın yol tutuşunu bozar. Ön tekerler çok az pozitif kamber ve arka tekerleklere yine çok az negatif kamber vermek aracın yol tutuşuna olumlu yönde etki eder.

Virajlarda, merkezkaç kuvvetinin etkisiyle araçları virajın dışına doğru yığılır ve aracın arka tekerleklerinde kendiliğinden pozitif bir kamber oluşur. İşte önceden arka tekerleklere verilmiş olan negatif kamber kendiliğinden oluşan be pozitif kamberi tolere eder. Böylece aracın yol tutuşu artar.

Ön tekerleklere çok hafif pozitif kamber vermek (üretici firmanın belirttiği oranda) direksiyon hakimiyetini iyileştirir.

Yorumlar

Daha Fazlası