TEDES (Hız Koridoru)Uygulamasında %10'luk Hız Aşım Toleransı Var mı?

TEDES (Hız Koridoru)Uygulamasında %10'luk Hız Aşım Toleransı Var mı?

TEDES (Hız Koridoru)Uygulamasında %10'luk Hız Aşım Toleransı Var mı?

Sürücülerin kafasını karıştıran uygulamalardan biri olan hız koridoru uygulamasında yüzde onluk hız aşım toleransının bulunup bulunmadığı konusudur. Örneğin ortalama hız sınırı 80 olan bir hız koridorunda hız sınırı 80 olarak mı yoksa %10 toleransla 88 olarak mı uygulanmaktadır?

Karayolları trafik kanununun 51. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Madde 51 – Sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmamak zorundadırlar. (Değişik:18/10/2018-7148/21 md.) Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerleyapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını; a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası, b) Yüzde otuzdan yüzde elliye (elli dâhil) kadar aşan sürücülere 488 Türk lirası, c) Yüzde elliden fazla aşan sürücülere 1.002 Türk lirası idari para cezası verilir.

Bu maddeye göre hız koridoru uygulamasında %10'luk aşım toleransı uygulanmaktadır. Yani hız limiti 80 olan bir hız koridorunda %10'luk toleransla hız limiti 88 olarak uygulanmaktadır. Aksi bir durumla karşılaşırsanız mutlaka cezaya itiraz ediniz.

Yorumlar

Daha Fazlası