Kilometresi Düşürülmüş Araç Muayeneden Geçer mi? Satıcıya Karşı Hukuki Haklarım Nelerdir?

Kilometresi Düşürülmüş Araç Muayeneden Geçer mi? Satıcıya Karşı Hukuki Haklarım Nelerdir?

Kilometresi Düşürülmüş Araç Muayeneden Geçer mi? Satıcıya Karşı Hukuki Haklarım Nelerdir?

Bir araç aldınız, daha sonra aracın kilometresini bir önceki muayenedeki kilometresi ile karşılaştırdığınızda aracın kilometresinin düşürülmüş olduğunu fark ettiniz ve araç muayene vaktiniz geldi. Aracınız muayeneden geçer mi?

Evet kilometresi düşürülmüş araç muayeneden geçer.

Fakat burada hukuki haklarınız olduğunu da unutmayınız. Eğer aracı aldığınız kişi aracın km' sini düşürmüşse satıcıya karşı dava açabilirsiniz.

Artık araç kilometresiyle oynamak dolandırıcılık kapsamına girmekte ve mahkeme sonucunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanmaktadır.

Alıcı olarak aşağıda ki haklara sahipsiniz.

MADDE 227- Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hâllerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme. Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Tabi bunlar mahkeme sonucuna göre belirlenecektir.

Yorumlar

Daha Fazlası